Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar i ämnet “Våld i nära relation”.

Att förstå mekanismerna bakom våld i nära relation lär oss hur vi kan ta oss ur ett destruktivt förhållande, lära oss att se varningstecken men även att hjälpa. Man pratar ofta om tystnadskulturen runt våld i nära relation men i mångt och mycket handlar det ofta om okunskap.

Att få verktyg att hjälpa, både som anhörig till den våldsutsatta och som samhällsmedborgare, kan rädda liv.

Utöver mekanismerna bakom lyfter jag egna exempel på när myndighetskedjan både lyckas och brister och vilka konsekvenser det blir för såväl den utsatta föräldern som barnen. 

Är du intresserad av att jag kommer och föreläser i er organisation eller i ert företag kontaktar du mig via Kontaktsidan.